FAQ och infoblad

Olika textilvinyler passar på olika underlag, och ibland behöver de olika hög temperatur eller olika lång presstid! 

Det som står på infobladen är rekommendationer och tips, men det går alltid att leka lite med inställningarna på både värme och presstid, och när det gäller material som den kan fästa vid är det egentligen nästan bara fantasin som sätter gränser. Testa hur just din värmepress, skärmaskin och vinyl fungerar bäst tillsammans!